Hasip Paşa Yalısı

İstanbul Beylerbeyi, Üsküdar İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 126 Pafta, 766 Ada, 12 Parsel Yapı orta sofalı Türk evi planlama ilkeleri doğrultusunda tasarlanmıştır.Dörtgen planlı yapı rıhtım üzerine oturmaktadır.Bodrum, zemin ve 1 kat olarak düzenlenmiştir. Yapı 31.60 X 33.60 m dikdörtgen boyutludur. 12/17 m boyutlarında oval orta sofalıdır. Sofa deniz ve giriş tarafında birer ayvan ile genişletilmektedir.Döşeme mermer plaklar ile kaplanmıştır. Bol camlı kapı yüzeyleri sofaya saydamlık sağlamaktadır. Zemin kat ve 1. kat aynı planlamaya sahiptir. Sofa deniz tarafında ve bahçe tarafında eyvan alanı ile genişletilmiştir. Köşelerde ana oda grupları (soyunma, banyo) ile oluşturulmuştur.Güneydoğu köşe odalar mutfak olarak tasarlanmıştır.
Cepheler :
Dış cepheler genel olarak simetrik planlama ilkeleri doğrultusunda tasarlanmıştır. Cepheler bol pencereleri ile oldukça hafifletilmiştir. Pencereler ahşap kapaklı, hareketli, kafesli, geç amper bezeme özelliği sergileyen demir parmaklık sistemine sahiptir.Silmeler aşağıdan yukarıya doğru zenginleşmektedir.Kaplamalar arasındaki ekler, ahşap yalancı sutunlarla ve köşelerde süslü pervazlar ile giderilmeye çalışılmıştır. İki katlı cephe 10 m, parepetler 60 m, pencereler 3m, kemerli olanlar 3,25 m dir.
Taşıyıcı sisem :
Çelik kontrüksiyon ( ithal çelik kullanılarak ) Ahşap giydirmeli sandviç izolasyonlu olarak yapıldı.Ahşap çelik sistemde taşıyıcı sistem oval salonu 12 X 17 m açıklık geçilerek yapıldı.Depreme dayanıklı hafif ve mekanizmalı bir sistem oluşturuldu.Yapı bütününde 35 adet mekan vardır.
Rıhtım :
113 m silüetle arsa boyunca uzanmaktadır.Yapı 2001-2006 5 yılda tamamlanmıştır.Yapının tamamı projesine ve özgün dokusuna sadık kalınarak gerçekleştirilmiştir.