Hakkimizda

HATİPOĞLU Planlama İnşaat Tic.San.A.Ş.
1983 yılında bir aile şirketi olarak İstanbul’da Yüksek Mimar Sn.Ahmet Hatipoğlu tarafından kurulmuştur.
Şirketimizin başlıca faaliyet alanları renovasyon , restorasyon ve restitüsyon projeleri yapımı , ruhsat ve ilgili tüm izinlerin alımı ve uygulama hizmetlerinin gerçekleştirilmesidir.Şirketimiz renovasyon konusuyla ilgili tüm hizmetleri tek çatı altında sunmaktadır. Mimari-statik-elektirik ve tesisat projelerinin yapımı , onanması ve uygulamaları da hizmetlerimiz dahilindedir.
Üstlenilen tüm projelerde gerek Boğaziçi İmar Müdürlüğü gerekse ilgili  Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma kurulu nezdinde ki gerekli tüm girişimler teknik ve idari anlamda yapılarak geliştirilen projeye ruhsat almak suretiyle uygulama sürecine başlanmaktadır.
Bilindiği gibi Boğaziçi Alanı; Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinden, öngörünüm bölgesinden ,geri görünüm bölgesinden ve etkilenme bölgelerinden oluşan , sınırları ve koordinatları kanuna ekli krokide işaretli ve 22/7/1983 onay tarihli nazım planda gösterilen alandır.Bu alan Boğaziçi sahil şeridi , öngörünüm bölgesi , geri görünüm bölgesi ve etkilenme bölgesi olarak 4 bölüme ayrılmışdır.
Restorasyon gerek tabi olduğu mevzuatı gerekse de yapımı konusunda tamamen ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir ki şirketimizin de uzmanlık alanı tam olarak budur.